Podany poniżej kontakt służy wyłącznie do obsługi klientów.

Nie wyrażam zgody na używanie jakichkolwiek danych

z tej strony do celów marketingowych, reklamowych i

innych nie związanych bezpośrednio z naszą działalnością.

Nie wyrażam również zgody na kopiowanie i dodawanie

jakichkolwiek danych z tej strony do baz, zestawień itd.

bez pisemnej mojej zgody.