Usługi

ABI , IODO, RODO

W związku z wchodzącymi przepisami związanymi z RODO oferujemy usługi z zakresu pełnienia funkcji

Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nasze usługi pozwolą Państwu spełnić wymogi przewidziane ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.

 

JPK , JPK_VAT, e-mikrofirma, Klient JPK 2.0 

Na terenie Warszawy i okolic udzielamy pełnego wsparcia, instalacja, szkolenia, pomoc przy wysyłaniu

 

W związku z przepisami związanymi z koniecznością wysyłania rejestru VAT przez wszystkich podatników VAT udzielamy pełnego wsparcia

 JPK , JPK_VAT, e-mikrofirma, Klient JPK 2.0 (od zakupu komputera, poprzez instalacje i wysyłkę)

 

Oferujemy również usługi SUPER EXPRES -posiadamy gotowe komputery z zainstalowanymi systemami przygotowanymi do pracy.

Posiadamy w sprzedaży licencjonowane oprogramowanie do prowadzenia KPiR jak i kompletne pakiety do prowadzenia Pełnej Księgowości

w tym dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

 

MISJA

Naszym celem jest:

- wspieranie firm w podejmowaniu trafnych decyzji z obszaru informatyki;

- pomoc firmom w określeniu celów i środków do realizowania powyższych zadań;

- profesjonalne wsparcie procesu informatyzacji w firmach oraz nadzór nad jego realizacją.

 

                                           Krzysztof Szymański

Script logo