Firma INFO GRUPA prowadzi swoją działalność z zakresu świadczenia profesjonalnych usług

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Informacji NiejawnychZgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku mogą być Państwo zobowiązani do powołania niezależnego IODO zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Nasze doświadczenie i wiedza jaką posiadamy w dziedzinie ochrony danych osobowych pozwala nam w profesjonalny sposób u naszych klientów realizować zadania wynikające z wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Zakres działań i ich ciągłość wynikająca z ustawy oraz rozporządzenia nakłada na Państwa jako Administratora Danych Osobowych szereg obowiązków, których realizacja wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i bezpieczeństwa IT oraz wymaga równocześnie  dużych i cyklicznych nakładów pracy. Aby zabezpieczyć Państwa przed skutkami nie wywiązywania się z powyższych przepisów nasza rola polega na skutecznym wspieraniu klientów w poniższym zakresie:

 • przygotowanie lub analiza klauzul
 • przygotowanie zasad rozliczalności, adekwatności i nadzór nad ich zastosowaniem,
 • analiza/opracowanie dokumentacji w tym wzorów rejestrów do których prowadzenia podmiot jest zobowiązany,
 • szacowanie ryzyka ochrony danych osobowych,
 • ocena skutków dla ochrony danych osobowych,
 • szkolenia i nadzór nad administratorami danych osobowych (ADO)
 • monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z przepisami,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • nadzór nad prowadzeniem rejestrów osób upoważnionych,
 • nadzór nad prowadzeniem rejestrów osób uprawnionych,
 • nadzór nad prowadzeniem rejestrów podmiotów przetwarzających,
 • nadzór nad obsługą incydentów,
 • prowadzenie audytów z zakresu Ochrony Danych, w tym audytów IT.

Skorzystanie z naszych usług gwarantuje zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 niezależność inspektora oraz brak konfliktu interesów, który może wystąpić w przypadku powołania na to stanowisko pracownika.

W przypadku nawiązania współpracy szczegóły i zakres świadczenia usług w zakresie IOD/IODO zostaną ustalone w umowie pomiędzy stronami.

 • IODO Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • RODO
 • Project Year: 2019
Komentarze zostały wyłączone.