Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe – obowiązek powołania IODO

wpis w: Uncategorized | 0
W opublikowanym Sprawozdaniu z działalności Prezesa UODO w roku 2018 możemy dowiedzieć się na temat zakresu przeprowadzonych kontroli w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Z przeprowadzonych kontroli stwierdzono naruszenie postanowienia art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz fakt nie wyznaczenia inspektora ochrony danych.
Podmioty kontrolowane podnosiły fakt iż w ich ocenie przesłanki, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie mają w stosunku do nich zastosowania, gdyż nie są organem publicznym i nie przetwarzają danych osobowych na tzw. dużą skalę.
Zgodnie z przesłanką, o której mowa w art. 37 ust. 1 lit. a należy stwierdzić iż spółdzielnie nie są organem lub podmiotem publicznym.
Co do pozostałych przesłanek, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. b i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, należy wskazać iż podmioty kontrolowane nie dokonały należytej oceny co skutkowało przyjęciem błędnych założeń.
Należy wskazać co podkreślił UODO iż kontrolowane podmioty w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego spółdzielnie wykonują operacje na danych (zapisywanie, przeglądanie, udostępnianie, kasowanie nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób) na tzw. dużą skalę.
Należy tutaj podkreślić iż podmioty stosujące monitoring wizyjny przetwarzają dane osobowe (wizerunek), nie tylko samych lokatorów w przypadku spółdzielni mieszkaniowych ale również innych osób.
Na powyższej podstawie w ocenie Prezesa UODO spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązanie do wyznaczenia inspektora ochrony danych danych.
W naszym przekonaniu adekwatnie do monitoringu wizyjnego należy się odnieść w przypadku stosowania przez podmioty systemu do rejestrowania rozmów telefonicznych.
Ponieważ postępowania są w toku, czekamy na pierwsze kary nałożone przez UODO na spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Komentarze zostały wyłączone.